De Vereniging

De Euregio, het drielandengebied rond Luik, Maastricht en Aken, is een "Europa in het klein". De Euregio Maas-Rijn bestaat uit drie landen, drie talen en vijf regio’s waar meer dan 3,9 miljoen mensen wonen. Bezoekers kunnen er met een uitgesproken en divers Industriecultuur- en museumlandschap kennismaken, maar ook verschillende Europese culturen en levensstijlen zijn hier op een beperkte oppervlakte geconcentreerd.

De streek was een van de belangrijkste centra van de vroege industrialisering in Europa. Mijnbouw en metallurgie, ijzer-, koper- en aardewerkproductie, de lakennijverheid,… Al voor het industriële tijdperk hadden deze sectoren een Europese dimensie. In de 18e en 19e eeuw was het gebied van de huidige Euregio een van de voortrekkers van de industrialisatie van West-Europa. Nieuwste technologieën, zoals stoom- en textielmachines werden hier gebouwd en verder ontwikkeld. 

In de 19e en het begin van de 20e eeuw drukten de steenkool-, de metaalindustrie en de lakennijverheid hun stempel op het economische leven en het welzijn van de drie landen. Maar in de loop van de 20e eeuw ging het snel bergaf met deze sectoren: fabrieken werden gesloten en er kwam een einde aan het industriële tijdperk van de streek. Vandaag houden tal van musea en monumenten de herinnering aan de rijke industriële geschiedenis van de regio levend. 

De Vereniging van de Industriemusea werd in 1998 gesticht. In deze vereniging hebben bijna 30 musea een grensoverschrijdende samenwerking uitgebouwd. De musea wisselen praktijkervaringen uit, informeren elkaar over hun gemeenschappelijke geschiedenis, voeren een aantal gezamenlijke publieksgerichte acties en moedigen grensoverschrijdend museumbezoek aan.