dynamic_siblings_further_content

De Euregio Maas-Rijn is een van de oudste industriële regio’s in Europa. In vergelijking met andere streken werden de technologische en economische ontwikkelingen die zich vanuit GB, de bakermat van de Industriële Revolutie, verspreidden hier vroeger en intensiever opgepikt.

In de 19e en 20e eeuw veranderde de steeds verder toenemende ndustrialisering de maatschappij ingrijpend: het dagelijkse leven en sociale weefsel werd anders ingevuld en de beroepsmogelijkheden van de inwoners breidden uit. In de Euregio waren verschillende industriesectoren vertegenwoordigd. Zowel in België, Nederland als Duitsland was er steenkoolontginning, de ertsontginning en metaalindustrie bood werkgelegenheid aan duizenden arbeiders, tussen Euskirchen en Verviers floreerde de wolproductie, steen-, zand- en andere groeven kwamen in de regio voor en de landbouw leverde de grondstoffen voor de voedingsindustrie.

Vandaag is deze industriële veelzijdigheid in de streek verleden tijd. Volledige industriesectoren – denk maar aan de steenkoolontginning – zijn volledig verdwenen, andere – zoals de wolindustrie –  zijn sterk gereduceerd.

Een belangrijke opdracht van de Vereniging “Industriemusea in de Euregio Maas-Rijn” is enerzijds om de herinnering aan deze decennialange intensieve industriële activiteiten levend te houden. Anderzijds constateren we nog een gebrek aan inzicht in de gemeenschappelijke industriegeschiedenis binnen de Euregio. Dikwijls eindigt de kennis over een streek nog aan de grens van de regio.

De bijdragen die hier onder zijn opgenomen proberen hieraan alvast tegemoet te komen. Geschreven door mensen uit het vakgebied geven ze een overzicht van de belangrijkste industriesectoren met – zover als mogelijk – aandacht voor alle deelregio’s in de Euregio.

Industrialisering